akronim

a

Co to jest akronim?

Akronim to tzw. skrótowiec, czyli wyraz (nazwa), który powstał ze skrótów innych słów: pierwszych liter lub zgłosek. Nie jest zarezerwowany tylko dla informatyki – słowo to oznacza to samo w obrębie całego języka polskiego (; !! Np. korporacyjne ASAP jest akronimem od angielskiego As Soon As Possible czyli znaczy Tak szybko jak tylko to możliwe (zwykle „na wczoraj”). Z kolei słynne WTF pochodzi od słów pytania What the fuck? i oznacza, w przybliżeniu, imitując tłumaczenia filmów z lat 90 na język polski, Co też tu się dzieje do diaska? (<–klik!) Są też ściśle polskie akronimy oczywiście – np. ZW oznacza Zaraz Wracam, a ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Do rzeczy.

Akronimy, które mogą Cię zainteresować

Istnieją też oczywiście skrótowce, które są charakterystyczne ściśle dla programowania. Warto się z nimi zapoznać nawet nie dlatego, że są szczególnie często używane między programistami (;, ale dlatego, że w zwięzłej formie zawierają  wskazówki do tego, jak programować dobrze.

 • OOP – Object-Oriented Programming  –> Programowanie Obiektowe
 • SOLID – hiper-akronim 😀 (nie, nie ma takiego słowa, jakby co), bo stworzony ze skrótów innych skrótowców:
  • SRP,
  • OCP,
  • LSP,
  • ISP,
  • DIP
 • KISS – Keep It Stupid Simple
 • DRY – Don’t Repeat Yourself
 • YAGNI – You Aren’t Gonna Need It
 • SLAP – Single Level of Abstraction Principle
 • i wiele wiele innych.

Odnośniki klikalne to osobne hasła w słowniku (będą powstawać z czasem).

About the author

Magdalena Wielobób

Dodaj komentarz