tf.keras: błąd keras z TensorFlow 2.0

t

Masz problem z kerasem po instalacji tensorflow 2.0 ?

RuntimeError: It looks like you are trying to use a version of multi-backend Keras that does not support TensorFlow 2.0. We recommend using `tf.keras`, or alternatively, downgrading to TensorFlow 1.14.

Można rzeczywiście wymusić downgrade TensorFlow (info jak to zrobić znajdziesz na stackoverflow, błąd dobrze się googla), ale możesz też używać kerasa z tensorflow. Kod:

import tensorflow as tf

"""i od teraz używasz zamiast keras tf.keras... np.:"""
model = tf.keras.Sequential([tf.keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])

"""albo:"""
from tensorflow.keras import Sequential, layers

model = Sequential([layers.Dense(units=1, input_shape=[1])])

tf.keras to po prostu tensorflow.keras. Nie można było tak od razu w kodzie błędu (; ?

About the author

Magdalena Wielobób

Dodaj komentarz